Water

Drinkwater is onmisbaar in het dagelijks leven. Men verwacht dat het altijd en overal aanwezig is.Drinkwater moet voldoen aan strenge wettelijke kwaliteitseisen, gebaseerd op een Europese richtlijn.
Welke zorg ook wordt besteed aan de productie, de opslag en het transporteren van water voor menselijke consumptie, toch zijn er talrijke oorzaken, waardoor de kwaliteit van het water in de installaties onder privéverantwoordelijkheid kan worden aangetast.


Daarom stelt BegateQ alles in het werk om het gevaar van verontreiniging in het openbaar net en in de binneninstallatie te beperken.