FAQ

Wat zijn de plichten van de eigenaar, beheerder of huurder van huishoudelijke installaties?

De eigenaar, beheerder of de eventuele huurder van een huishoudelijke elektrische installatie moet het dossier van de elektrische installaties in zijn bezit houden overeenkomstig de bepalingen die werden vastgelegd door de Minister die Energie onder zijn bevoegdheid heeft (zie ook FAQ 9.1).
De eigenaar, de beheerder en eventueel de huurder van een elektrische installatie moet zorgen:

  1. Voor het onderhoud ervan, of moet het laten uitvoeren ;
  2. Dat de geschikte maatregelen getroffen worden opdat de voorschriften van dit reglement op ieder ogenblik nageleefd worden

Dat de directie “Elektrische Energie” van het Ministerie van Economische Zaken onmiddellijk gewaarschuwd wordt bij ongelukken waarvan personen het slachtoffer zijn en die rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten zijn aan de aanwezigheid van elektrische installaties

 

Wanneer moet de installatie ten laatste opnieuw gecontroleerd worden als het gelijkvormigheidsonderzoek (onderzoek na de verwezenlijking van de installatie) bijvoorbeeld heeft plaatsgehad op 6 september 1990?

De controle moet uiterlijk plaatsvinden vóór het verstrijken van de termijn van 25 jaar, te tellen vanaf de laatste positieve controle van de installatie. Dus in het voorbeeld dient de periodieke controle uiterlijk vóór 6 september 2015 te worden uitgevoerd. Aarzel niet om bij twijfel over de veiligheid van uw installatie een beroep te doen op onze diensten.

 

Wat moet ik voorbereiden voor de controle?

Ter beschikking stellen van de erkende instelling:

  • De schema’s van de elektrische installatie in drie exemplaren, gedateerd en ondertekend (eendraadsschema en situatieschema)
  • De EAN-code ter identificatie van de aansluiting van de elektrische installatie. U kunt die op uw factuur vinden.